Tarife

Proiectul faza DTAC este necesar emiterii autorizatiei de constructie.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Proiectul tehnic P.Th. cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate.

Proiectul cu Detalii de executie (D.E) cuprinde toate reprezentarile grafice realizate la scarile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dupa caz, la alte scari grafice, in functie de necesitatile de redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentarilor grafice, elaborate in baza proiectului tehnic si cu respectarea stricta a prevederilor acestuia, care detaliaza solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni, privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de calitate in constructii de catre verificatori tehnici atestati in conditiile legii, detaliaza proiectul tehnic, in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

Pentru a primi o oferta de la constructori, va recomandam sa achizitionati proiectul complet PTh+DE, in care sunt incluse listele de cantitati pentru fiecare specialitate in parte.

Preturile nu includ TVA, firma neplatitoare TVA.